RENOMOVANÁ SPOLOČNOSŤ S MEDZINÁRODNÝM ZASTÚPENÍM POSKYTUJÚCA DAŇOVÉ PORADENSTVO A SÚVISIACE SLUŽBY

Spoločnosť FINSERVIS TAX, s. r. o. predstavuje úspešnú poradenskú spoločnosť pôsobiacu na trhu už od roku 1999. Spoločnosť vznikla zoskupením odborníkov s víziou poskytovať služby na vysokej kvalitatívnej ako aj odbornej úrovni. Na báze korektnosti a profesionality spoločnosť už roky plne uspokojuje očakávania svojich klientov a kolektív odborníkov v súčasnosti aj naďalej zachováva vo vzťahu ku klientom princíp komplexnosti, spoľahlivosti a diskrétnosti.

Dlhoročné budovanie vzájomných vzťahov dôvery s klientmi, prispelo k úspešnému rozšíreniu pôsobnosti spoločnosti až na medzinárodnú úroveň, kedy v roku 2012 spoločnosť vstúpila na maďarský trh poskytovania daňovo-poradenských služieb. Osvedčené medzinárodné zastúpenie v Maďarsku vytvorilo priestor pre vznik odborného zastúpenia aj v Českej republike, kde od roku 2014 pôsobí spoločnosť pod záštitou českého daňového poradcu. Dynamický rast spoločnosti jej umožňuje neustále vytvárať možnosti budovania a rozširovania svojej pôsobnosti do budúcna aj v ďalších krajinách.