PROFESIONALITA, KOMPLEXNOSŤ A SPOĽAHLIVOSŤ

Daňové poradenstvo

Všeobecné:

 • Daň z príjmov
 • Daň z pridanej hodnoty
 • Clo a spotrebné dane
 • Správa daní
 • Miestne dane
 • Elektronická registračná pokladňa
 • Odvodové povinnosti
 • Medzinárodné zdaňovanie

Špecifické:

 • Fúzie, akvizície a podnikové kombinácie
 • Likvidácie
 • Due Dilligence
 • Transferové oceňovanie
 • Daňové plánovanie
 • Colné plánovanie
 • Zastupovanie v daňovom konaní a pri daňovej kontrole
 • Aktívne zapájanie sa do legislatívneho procesu

Účtovníctvo

 • Vedenie finančného účtovníctva
 • Vedenie mzdového účtovníctva
 • Plnenie súvisiacich administratívnych povinností
 • Metodické poradenstvo v oblasti účtovníctva
 • Reporting