HĽADÁME NOVÝCH ČLENOV TÍMU NA POZÍCIE:

JUNIOR DAŇOVÝ KONZULTANT

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • príprava stanovísk pre klientov,
 • analýza finančných podkladov,
 • posudzovanie kompatibility s príslušnou legislatívou,
 • kontrola obchodných zmlúv,
 • komunikácia s klientom, daňovými úradmi a inými štátnymi orgánmi
 • registrácia daňových subjektov na daň – DPPO, DPFO, DPH, DzN, DzMV, Spotrebné dane,
 • kontrola daňových priznaní – daň z príjmov PO a FO, DPH,
 • práce súvisiace s výkonom daňového poradenstva.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • zaujímavé prepojenie práce „in house“ daňového špecialistu a externého daňového poradcu,
 • vzdelávanie v oblasti daňového práva a súvisiacich predpisov,
 • zaujímavé pracovné ohodnotenie, zamestnanecké benefity.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • od 1200,- EUR

Požiadavky na zamestnanca

 • prax v oblasti účtovníctva, auditu alebo daňového poradenstva výhodou,
 • spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie,
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru,
 • znalosť anglického jazyka,
 • vynikajúce analytické a komunikačné zručnosti,
 • proklientska orientácia.

SENIOR DAŇOVÝ KONZULTANT / MANAŽÉR

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • daňové poradenstvo, príprava daňovo-poradenských analýz slovenskej a európskej legislatívy,
 • účasť na konzultačných, akvizičných a iných špecificky zameraných projektoch zahŕňajúcich daňové posúdenie rôznych transakcií vrátane komplexných projektov,
 • participácia na reštrukturalizačných projektoch a daňovom plánovaní pri cezhraničných transakciách najvýznamnejších slovenských a zahraničných spoločností,
 • daňové plánovanie a daňová optimalizácia,
 • revidovanie stanovísk a daňových priznaní a príprava úloh,
 • vedenie juniorov pri plnení zadaných úloh.

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • od 1600,- EUR (v závislosti od skúseností) + zaujímavé benefity

Zamestnanecké výhody, benefity

 • zaujímavé prepojenie práce „in house“ daňového špecialistu a externého daňového poradcu,
 • vzdelávanie v oblasti daňového práva a súvisiacich predpisov,
 • zaujímavé pracovné ohodnotenie, zamestnanecké benefity.

Požiadavky na zamestnanca

 • prax v oblasti účtovníctva, auditu alebo daňového poradenstva minimálne 2 roky,
 • spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie,
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru,
 • znalosť anglického jazyka,
 • vynikajúce analytické a komunikačné zručnosti,
 • proklientska orientácia.

ŠPECIALISTA NA TRANSFEROVÉ OCEŇOVANIE

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

 • preverenie vnútroskupinových transakcií a identifikácia možných rizík
 • revízia zmluvných vzťahov v rámci skupiny
 • metodológia transferového oceňovania na základe stanovených cieľov
 • príprava transferovej dokumentácie
 • komunikácia s klientom v oblasti transferového oceňovania, vrátane získavania údajov
 • riadenie tímu pre transferové oceňovanie

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

 • od 1200,- EUR

Zamestnanecké výhody, benefity

 • zaujímavé prepojenie práce „in house“ daňového špecialistu a externého daňového poradcu,
 • vzdelávanie v oblasti daňového práva a súvisiacich predpisov,
 • zaujímavé pracovné ohodnotenie, zamestnanecké benefity.

Požiadavky na zamestnanca

 • prax v oblasti transférového oceňovania,
 • spoľahlivosť, vysoké pracovné nasadenie,
 • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického smeru,
 • znalosť anglického jazyka,
 • vynikajúce analytické a komunikačné zručnosti.