SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG

ALICA DOLEŽALOVÁ

Cégjegyzésre jogosult szerv

Alica Doležalová a Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Gazdasági Informatika Karán,  Adóügyek és Adótanácsadás szakon végzett. 2005-től adótanácsadó, aki szerepel a Szlovák Adótanácsadói Kamara adótanácsadó nyilvántartásában a 805/2006 szám alatt. Néhány ügyfele számára végzett munkája során minősített információkkal is kapcsolatba kerül, és minta a szlovákai adótanácsadók közül kevesen, rendelkezik a Nemzeti Biztonsági Hivatal felülvizsgálatával, amely a „szigorúan titkos” szintre minősítette őt.

2011-től a FINSERVIS TAX, s.r.o. társaság cégvezetője.

Alica Doležalová hosszú távú törzsügyfelei közé tartozik több mint öt társaság a TREND TOP 200 listáról. Szakmai gyakorlatában Alica Doležalová hosszabb ideig foglalkozott a jövedéki adók kérdésével, ahol is a szesz-, szeszes italok és bioüzemanyagok gyártói szakmai szervezetének képviselőjeként jelentős mértékben részt vett a Szlovák Köztársaságban a jövedéki adót jelenleg szabályozó törvények arculatának kialakításában. Az adóügyi eljárásjogra is szakosodik; számos ügyfelet képviselt, beleértve a TREND TOP 200 listán szereplő ügyfeleket is, adóellenőrzések vagy az ezt követő fellebbezések során az adóhatóság elsőfokú döntései ellen. Gazdag tapasztalatokkal rendelkezik a kereskedelmi társaságok vagy akár szövetkezetek fúziói, akvizíciói vagy felszámolásai adó- illetve számviteli aspektusaival kapcsolatban. Tanácsadói gyakorlatában az immateriális javak adó- és számviteli aspektusaival foglalkozik (know-how, szoftver, licenc, védjegyek).

Az ügyfelek adóügyi képviseletén kívül Alica Doležalová gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik az állami támogatás törvényessége elbírálásának problémakörében is, beleértve az Európai Bizottság illetékes szerveivel történő tárgyalásokat, illetve az Európai Unió strukturális alapjai által nyújtott támogatás elfogadásának szabályozási aspektusait.

Az adótanácsadók, ügyvédek és könyvvizsgálók alkotta vegyes csapatok vezetőjeként részt vett több tucat társaság Due dilligence átvilágítási ellenőrzésén a mezőgazdasági, bioüzemanyag-gyártási, logisztikai vagy szoftverkészítési ágazatban, úgy Szlovákiában, mint Csehországban, Magyarországon és Ausztriában is.

Alica Doležalová a szakmai gyakorlata során mélyre ható ismeretekre is szert tett a cseh és magyar adójoggal kapcsolatosan, és mint az adótanácsadók közül kevesen, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik nemcsak a szlovák jogalanyok tevékenykedésével az Európai Gazdasági Térségben (mint pl. Csehország, Magyarország, Románia, Málta, Ciprus, Svájc, Lichtenstein, Németország), hanem a Független Államok Közösségében, illetve az ún. közép-ázsiai térségben is. A tanácsadói csapat vezetőjeként megoldotta az építkezés jogi és adóaspektusait, amelyet egy szlovák alany valósított meg Fehéroroszországban, egy a Világbank által finanszírozott projekt keretén belül.

Alica Doležalová kiváló képességeit az ügyfelek is nagyra értékelik, és ezt igazolja az a tény is, hogy számos kereskedelmi társaság és szövetkezet érdekeit képviseli azok ügyviteli és/vagy felügyeleti szerveiben is. Alica Doležalová folyamatosan bővíti képesítését, főként az Amszterdamban székelő International Bureau for Fiscal Documentation és a Szlovák Adótanácsadói Kamara által szervezett oktatási rendezvények keretén belül.

TOMÁŠ VAVRÁK

Meghatalmazott képviselője

Tomáš Vavrák a pozsonyi Comenius Egyetem Jogi Karán végzett. Pályafutása során sok tapasztalatra tett szert a jogi, adóügyi és könyvelési tanácsadás terén.

Tomáš 2004-től foglalkozik adóügyi tanácsadással, 2008-tól pedig a Szlovák Adóügyi Tanácsadói Kamara tagja a 898/2008 bejegyzési szám alatt. Az EY, PwC és az Allen&Overy vállalatoknál az adóügyi kérdések széles körével foglalkozott, beleértve a jövedelemadó, a hozzáadott-érték adó, az adókezelés, az adóellenőrzés területét, illetve az adó-és vámügyi pereket. Tranzakciós, tanácsadói és megfelelőségi tevékenységet végzett az ipar különféle ágazataiban vállalkozó ügyfelek számára.

Tomáš ezenkívül két évet vezetői tanácsadóként is működött. Koncepciós és stratégiai dokumentumok kidolgozásában segített, illetve az állami és magánszektor tagjaira vonatkozó hatékonysági tanulmányokkal foglalkozott. Főként pályafutása elején Tomáš egyetemi előadóként is dolgozott (a Comenius Egyetem Jogi Kara és Szociális-és Közgazdaságtudományi  Kara), munkáit több helyen publikálták. (Justičná revue, Poradca podnikateľa).

A FINSERVIS TAX, s.r.o. –nál Tomáš  2016 decemberétől dolgozik adótanácsadói és jogászi minőségben. Tomáš folyékonyan beszél angolul. Ha éppen nem dolgozik, legszívesebben családjával tölti idejét, de egy kimerítő squas-meccs után a wellness-ben is találkozhatunk vele.

VLADIMÍR BIĽ

Ügyvezető igazgató

Vladimír Biľ a Közgazdasági Egyetem Gazdasági Informatika Karán végzett Pozsonyban, a Könyvvizsgálat és Számvitel szakon.

Vladimír adótanácsadással foglalkozik már 2008 óta. 2010 óta az okleveles könyvvizsgálói kamara tagja, ahol a 2. szintet érte el. Különböző projektekben szerzett tapasztalatokat a társasági adó és ÁFA (az adóbevallások ellenőrzése/összeállítása, valamint a tanácsadói tevékenység keretén belül) területén, valamint átalakítási és tranzakciós projektekben is.

Bekapcsolódott a mélyre ható, az energia ipar területén jelentős multinacionális társaságok, valamint az IT területén tevékenykedő társaságok számára megvalósított adóellenőrzésekre és akvizíciókra irányuló nemzetközi projektekbe.

Vladimír a FINSERVIS TAX, s.r.o. társaság adóosztályán dolgozikj 2016 januárjától, és jelenleg vezetői beosztásban van. Mielőtt belépett volna a FINSERVIS TAX, s.r.o. társasághoz, 5 éven keresztül dolgozott a PricewaterhouseCoopers Tax, k.s. tanácsadó társaságnál, és 2 évet pedig a BDO Tax tanácsadó társaságnál rangidős adókonzultánsként. Mérnöki címét a Pozsonyi Közgazdasági Egyetemen szerezte.

Vladimír rendszeresen részt vesz a Szlovák Adótanácsadói Kamara, a Szlovák Okleveles Könyvvizsgálói Kamara, valamint a Szlovák Köztársaságban tevékenykedő különböző adójogszakértők által szervezett oktatásokon és képzéseken. Vladimír folyékonyan beszél angolul.

PATRÍCIA ČIMBOROVÁ

Számviteli igazgató-helyettes / reporting/controlling

Patrícia Čimborová a Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Nemzetgazdasági Karán, Adóügyek és Adótanácsadás szakon, és egyúttal a Komensky Egyetem Menedzsment Karán, Pénzügyi Irányítás szakon végzett. Folyékonyan beszél angolul és franciául.

Patrícia 2013-ban csatlakozott a FINSERVIS TAX, s.r.o. tanácsadó társaság adócsapatához, ahol tapasztalatokra tett szert az adótanácsadási gyakorlat területén. Az adóosztály tagjaként főként a közvetlen adók és adóellenőrzés (társaságok és magánszemélyek adóbevallásai, állásfoglalások kidolgozása, részvétel a vállalati kombinációs projektekben, tanácsadás különböző típusú tranzakcióknál, adóellenőrzések és mélyre ható vállalati átvilágítás (Due dilligence), képviselet helyszíni vizsgálatok és adóellenőrzések során) területére összpontosított. Tanácsadói gyakorlatában a kereskedelmi vállalatok felszámolásának adóügyi és számviteli aspektusaival is foglalkozott, csakúgy, mint az adó- és számviteli rendelkezések az ügyfelek vállalkozói gyakorlatába történő átültetésével.

Az ügyfelek képviseletén és a tanácsadói gyakorlaton túlmenően Patrícia 2015-től a FINSERVIS TAX, s.r.o. társaságnál betöltötte a helyettes ügyvezető igazgatói tisztséget is.

2016 szeptemberétől a számviteli és analitikus osztály vezetői tisztségébe lépett át, ahol a csapatok operatív irányításával, a számviteli módszertan alkalmazásával és annak a hatályos jogszabályokkal történő koordinálásával, a pénzügyi és stratégiai jelentések és elemzések kidolgozásának ellenőrzésével, valamint pénzügyi tervek kidolgozásával és üzleti projektek irányításával foglalkozik.

JURAJ FLAŠKA

Adó- és vámügyi igazgató-helyettes

Juraj Flaška a Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Nemzetgazdasági Karán, Gazdaságpolitika szakon végzett, ahol sikeresen folytatta doktorátusi tanulmányait és megszerezte a PhD. címet.

Több mint 20 éven keresztül dolgozott a Szlovák Köztársaság Vámügyőrségén, később a Szlovák Köztársaság Pénzügyőrségén, és vámos szolgálati viszonyában elérte az alezredesi rangot. A pénzügyi irányítás kiépítése és fejlesztése terén elért rendkívüli érdemeiért a „Példás szolgálatért” megkapta az I. szintű Aranyérmet. Szolgálata teljesítése során tagja volt a Vámügyőrség lektori karának és a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának az EU pénzügyi érdekvédelme területére szakosodott oktatója volt.

Juraj 2013 óta dolgozik a FINSERVIS TAX, s.r.o. társaságnál, ahol a jövedéki adók és vámok területével foglalkozó vezető tisztségét tölti be. A jövedéki adóval kapcsolatos jogszabályok területén nyújtott tanácsadás egyik szakértője bioüzemanyag és biofolyadékok gyártásával, szeszes italok és élelmiszeripari szesz gyártásával, megújuló forrásokból történő villamos energia előállításával, ásványi olajok forgalmazásával foglalkozó vállalatok számára, valamint szakértője egyaránt az árubehozatalt, -kivitelt és -tranzitot szabályozó vámügyi jogszabályok terén nyújtott tanácsadásnak is. Juraj jelentősen kamatoztatja hosszú éves tapasztalatait a jogszabályi intézkedések véleményezése terén a multinacionális és nemzeti törvényhozási folyamat keretén belül a fogyasztói és adóterületen, és képviseli a vállalatokat a munkamegbeszélések és eljárások során a Szlovák Köztársaság Pénzügyőrségével és az illetékes adóhatóságokkal szemben.

A specializációján belül nemzeti és nemzetközi szintű projekteket készít elő és irányít. A projektek irányítása és koordinációja magába foglalja az eljárások elbírálását, javítási javaslatok tételét a jövedéki adók kezelése, valamint az ezzel kapcsolatos folyamatok terén. Juraj számos ügyfél érdekét képviseli a kereskedelmi társaságok ügyviteli és/vagy felügyeleti szerveiben.

Juraj a sok éves szakmai gyakorlata során állandóan bővíti ismereteit, tudását és gyakorlati tapasztalatait különböző szakképzéseken való részvétellel vagy akár magántanulmányokkal is.

RENÁTA BAČOVÁ

Gazdasági igazgató-helyettes

ANDREA PIDYCHOVÁ

Senior adószakértő

Andrea Pidychová a Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Nemzetgazdasági Karán, Adóügyek és Adótanácsadás szakon végzett. 2013-tól asszisztens adótanácsadó, aki szerepel a Szlovák Adótanácsadói Kamara adótanácsadó nyilvántartásában az A-783/2013 szám alatt. 2013-tól Andrea a FINSERVIS TAX, s.r.o. társaságnál dolgozik, és jelenleg experienced senior konzultáns beosztásban van. Andrea pályafutása junior beosztásokban kezdődött az egyik Big 4 tanácsadó társaságnál.

Hosszú távú törzsügyfelei közé tartoznak bioüzemanyag termelő vállalatok, mezőgazdasági vállalatok, valamint számos B2B szolgáltató társaság is, vagy az FMCG termékek gyártása és értékesítése terén vállalkozó társaság is. Szakmai gyakorlata során Andrea Pidychová hosszabb ideig foglalkozott transzfer árazás, a nemzetközi elemet tartalmazó közvetlen adók, valamint az adóügyi eljárásjog kérdésével, amely az ügyfelek képviseletére irányul az adóellenőrzések vagy helyszíni vizsgálatok során.

Az adótanácsadók, ügyvédek és könyvvizsgálók alkotta vegyes csapatok tagjaként és vezetőjeként részt vett több tucat társaság due dilligence átvilágítási ellenőrzésén a mezőgazdaság, termelés és kereskedelem ágazatában egyaránt. Andrea, mint egyike a Szlovákiában tevékenykedő néhány hasonló adókonzultánsnak, valós tapasztalatokkal rendelkezik a szlovák adóalanyok tevékenykedésével kapcsolatban a Balkánon (Horvátország, Románia).

Andrea egyebek közt az ügyfelei számára képviselte az egyik legnagyobb vegyipari vállalatot Szlovákiában az adóellenőrzés során, amely a nemzetközi áruszállítás ÁFA aspektusaira irányult, részt vett a transzfer árazás dokumentációjának kidolgozásában számos a TREND TOP 200 listán szereplő vállalat számára. Andreát a szakközönség az előlegek ÁFA-val történő adózási doktrínájának alkotótársának tekinti, az EU Bíróság ítélkezési gyakorlatának fényében.

Andrea folyamatosan bővíti képesítését, főként a Szlovák Adótanácsadói Kamara által szervezett képzési rendezvényeken, valamint jogi tanulmányaival is a Pozsonyi Páneurópai Egyetem Jogi Karán.

Senior adószakértő

ZUZANA PIROŽEKOVÁ

Adómenedzser

Pirožeková Lenka a pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem Nemzetgazdasági Karán szerzett diplomát, adózásügyi és adótanácsadási szakon. A Szlovák Adótanácsadói Kamara vizsgáinak sikeres abszolválását követően, 2018-tól adótanácsadóként működik.

Az adózásügyi karrierjét Lenka a Big4 tanácsadási cégek egyikénél, a KPMGnél indította, ahol 6 évig főként jogi személyek részére ÁFA és jövedelmi adótanácsadással és compliance-szel foglalkozott. Különböző országos és nemzetközi mélységi adóvizsgálati és Due Diligence – projektek résztvevője volt. Ügyfelei közé több autó- és élelmiszeripari vállalat, kis- és nagykereskedelmi cég, illetve ingatlanokkal foglalkozó vállalat is tartozott. E mellett Lenka az adóeljárási jogszabályok alkalmazási területére is kiterjesztette munkakörét, ami főként az ügyfelek képviseletére irányul az adóellenőrzések és egyéb adóügyi eljárások során.

2018 júniusától Lenka adóügyi menedzser beosztásban a FINSERVIS TAX munkatársa. ÁFA és jövedelmi adótanácsadással, nemzetközi adózási tanácsadással, Due Diligence-szel, adóügyi auditokkal, a kliensek hatósági adóügyi képviseletével, illetve azok adóügyi jogszabályokkal kapcsolatos képzésével foglalkozik. Főként mezőgazdasági, gyártási és kereskedelmi szektorból érkeznek az ügyfelei. Lenka a szuper leírások fejlesztésének és azok vállalati alkalmazásának problémakörét is kutatja.

Lenka folyamatosan képezi magát főként a Szlovák Adótanácsadói Kamara által szerevezett oktatási rendezvények állandó résztvevője, ahol az adózási jogszabályzás kiemelt specialistái adnak elő.

Lenka folyékonyan beszél angolul.

MIROSLAVA MIŠČÁKOVÁ

Senior Adószakértő

ZUZANA CHYNORADSKÁ

Adótanácsadó

Zuzana Chynoradská a Komensky Egyetem Jogi Karán végzett. Néhány éven keresztül a magánszektorban tevékenykedett a biztosítási ágazatban, gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik a szakmai kárfelelősség-biztosítással, és főként a biztosítási kockázatok értékelésével és a biztosítás mértékének eldöntésével kapcsolatosan.

Zuzana néhány éven keresztül dolgozott az államigazgatásban is, ahol gazdag tapasztalatokra tett szert a közigazgatási, polgári, kereskedelmi és fizetésképtelenséggel kapcsolatos jog területén. Állami tanácsadóként a polgári és közigazgatási jog terén részt vett a közvetítésre vonatkozó általános érvényű jogszabályok előkészítésében, és később felügyelte a csődtömeggondnokok és az önkéntes árveréseket végrehajtó árverezők tevékenységét.

Zuzana 2015-től dolgozik a FINSERVIS TAX, s. r. o. társaságnál rangidős konzultánsként a belső folyamatok jogi támogatása és azok a jogszabályoknak és rendeleteknek történő megfeleltetésének beállítása terén. Zuzana elsősorban az elektronikus kommunikáció működését és támogatását biztosítja be, és az ezzel kapcsolatos jogosultságokat, valamint a bejelentési kötelezettségek betartását és teljesítését az illetékes állami szervekkel szemben, amelyet az adó- és számviteli tanácsadásra vonatkozó jogszabályok fektetnek le.

DANA KUKANOVÁ

Főkönyvelő

Dana Kukanová a középiskolai tanulmányai elvégzése óta foglalkozik a számvitel problémakörével, és ismereteit egy jelentős építő ipari társaságnál kamatoztatta Szlovákiában, ahol 1996-ban a számviteli csapat tagjává vált.

A bonyolult számviteli műveletek megoldása, anyagi felelősség a rábízott pénzügyi eszközökért, valamint a részvétel a havi és év végi zárásokban a 10 év során lehetővé tette számára, hogy nagyobb áttekintést szerezzen a számvitelben, és elmélyítse ismereteit és gyakorlati készségeit.

2006 óra Dana mint senior könyvelő dolgozott egy számviteli és tanácsadó vállalatnál, amely külső formában dolgozta fel több mint 60 vállalat számvitelét. Ennek a pozíciónak a betöltése során a nehéz számviteli műveleteken túl meg kellett birkóznia a gyors és hatékony problémamegoldás szükségességével is nagy mennyiségű ügyfél számára.

Munkaeredményei nem maradtak észrevétlenek, és 2008-ban ajánlatot kapott, hogy egy másik neves számviteli és tanácsadó társaságnál dolgozzon, amelynek portfóliójába csaknem 50 társaság tartozott. A számviteli osztály vezetőjeként felelt a holdingvállalatok számviteléért, csakúgy, mint azok ügyfeleinek számviteléért. 4-éves tevékenykedése során Dana egy számviteli szakértővé nőtte ki magát a holding társaságok számvitele terén.

2013-ban csatlakozott a FINSERVIS TAX, s.r.o. társasághoz senior könyvelő beosztásban, ahol egy év elteltével megszerezte a főkönyvelői beosztást, és így a teljes számviteli osztályt irányítja. Sok éves tapasztalatai lehetővé teszik számára, hogy teljesítse a hosszú távú célokat és a meghatározott feladatokat, amelyek nem mások, mint az ügyfelek számvitelének vezetése, a számviteli csapat vezetése és tevékenységének szervezése, az aktuális változások figyelemmel kísérése a számviteli és adójogszabályok terén, valamint a számviteli műveletek ellenőrzése a Szlovák Köztársaságban érvényes szabványok és jogszabályok értelmében. A mindennapi munkatevékenységei keretén belül bebiztosítja a számviteli nyilvántartás helyességét és teljességét, alátámasztó bizonylatokat készít a könyvvizsgálás számára, válaszokat dolgoz ki a társaság vezetésének igényeire, felel a zárási műveletekért, jövedelemadó, ÁFA és helyi adóbevallásokat készít és ellenőriz.

MARTINA ŽOLNÍR

Ügyvezető igazgató (GYES)

Martina a Pozsonyi Közgazdasági Egyetem Nemzetgazdasági Karán, Adóügyek és Adótanácsadás szakon végzett. A Nemzetgazdasági Karon folytatott tanulmányai mellett Martina úgy döntött, hogy képzését a Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka Főiskolán, n.o. (non-profit szervezet) folytatott külső tanulmány formájában bővíti, ahol 2012-ben mesteri (Mgr.) címet, és 2014-ben pedig doktori (PhDr.) szerzett. A doktori munkájának témája az Európai Unió számos tagállamában dolgozó munkavállalók szociális bebiztosítása volt. Az akadémiai pályáját doktorátusi tanulmányával fejezte be Martina a Pozsonyi Páneurópai Főiskola Gazdasági és Vállalkozási karán. 2014-ben megvédte a doktori munkáját, amelynek témája a Vállalatok hatékony adóterhelése az Európai Unió országaiban volt, és megszerezte a PhD. címet.

Martina már az egyetemi tanulmányai során is gyakorlati tapasztalatokra tett szert az adótanácsadás terén. Fokozatosan szakértővé nőtte ki magát az alkalmazottak határon átívelő kiküldetésének adóaspektusai terén. Gyakran dolgozik vállalati kombinációs projekteken, és Szlovákiában az elsők között dolgozott egy szlovák jogi személy határon átnyúló egyesítésének projektjén. Martina a TREND TOP 200 listán szereplő több ügyfelet is képviselt az adóellenőrzések végzése során, főként az általános forgalmi adó terén. Számos alkalommal vezette az adó- és számviteli átvilágítási csapatokat, sok esetben a mezőgazdaság, IT és kereskedelmi tevékenységek területén előkészített akvizíciók során. Részletek ismereteinek köszönhetően az árucikkekkel történő kereskedelem és mezőgazdasági őstermelés adó- és számviteli aspektusait tekintve a legjobb szlovák szakértők közé sorolódik ezen a területen.

A FINSERVIS TAX a vezetése alatt számos ügyfélnek az FMCG, logisztika, vegyi termelés vagy mezőgazdaság területén adókönyvvizsgálási szolgáltatást nyújt, amely lehetővé teszi az esetleges adóelőírás megszegéseket még azelőtt, hogy arra az állami szervek figyelmeztetnének.

Martina angol nyelven beszél.

CSEH KÖZTÁRSASÁG

MAGYARORSZÁG

GYÖRGY ALEKSZA

Adótanácsadó/Tax Advisor

Aleksza György a Pénzügyminisztérium által regisztrált adótanácsadó 2002-től. György a budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végezte tanulmányait

György jelentős mértékben bekapcsolódott és értékes tapasztalatokra tett szert főként olyan projektek esetén, ahol az ügyfeleknek segítséget nyújtott a rövid- és hosszú távú adóstratégiák kidolgozásánál, valamint támogatást nyújtott a megvalósításnál, csakúgy, mint az adóügyi tervezés lehetőségeinek azonosítása és elemzése során a vállalati átalakítás területén.

György fő adótanácsadási szolgáltatásai közé tartozik a társasági adó, helyi vállalkozási adó, ÁFA és nemzetközi adó, magyar társaságok mélyre ható adóelemzése (due dilligence, átvilágítás), valamint az auditált ügyfelek számára készített adózási szakvélemények.

György felelt a menedzseri szerződések adózási szempontból történő megvizsgálásáért is, az ebből fakadó kockázati tényezők azonosításáért és a kötelező és nem kötelező érvényű rendeletek előkészítéséért a magyar pénzügyőrség szervei számára (Pénzügyminisztérium, Adóhivatal).

György szakpályafutását 2001-ben kezdte a könyvvizsgáló társaságok ún. nagy négyesében. Adóvezetői funkciót töltött be az audit osztályon. 2012-től György az egyike a FINSERVIS TAX társasággal együttműködő adótanácsadóknak.  Aleksza György angol és magyar nyelven beszél.